Privacy policy

 1.Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Healthy Fest B.V. en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Healthy Fest B.V. verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens mede ten behoeve van Healthy Fest B.V., Healthy Fest B.V. en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Healthy Fest).

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle Dienstverlening die HEALTHY FEST op internet aanbiedt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is HEALTHY FEST Nederland Interactief BV.

HEALTHY FEST biedt op internet uiteenlopende Dienstverlening aan Gebruikers waarbij persoonsgegevens verzameld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld:

  • aanbod van informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) op websites van HEALTHY FEST;
  • mobiele apps;
  • de mogelijkheid om kaarten te kopen voor evenementen.

2.Definities

HEALTHY FEST ID • de persoonlijke registratie, bestaande uit de gebruikersnaam/emailadres en het wachtwoord, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienstverlening krijgt.

Apparaten • de apparaten, zoals PCs, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.

Content • Informatie (inclusief audiovisueel materiaal, zoals films, televisieseries, trailers en previews) die HEALTHY FEST als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt.

Dienstverlening • de dienstverlening die HEALTHY FEST op internet aanbiedt aan de Gebruikers, al dan niet na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden HEALTHY FEST, zoals Healthy Festxl, buienradar, Healthy Festnieuws, Healthy Fest evenementen, Healthy Fest tickets, en videoland.

Gebruiker • de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Dienstverlening afneemt van HEALTHY FEST.

Persoonsgegevens • alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden.

Privacy- en cookiestatement • het onderhavige privacy- en cookiestatement van HEALTHY FEST.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Healthy Fest B.V., statutair gevestigd aan De Werf 1 te Loenen aan de Vecht.

3.Hoe verzamelen wij informatie

HEALTHY FEST verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf:

bijvoorbeeld als de betrokken persoon een HEALTHY FEST ID aanmaakt, als hij zich opgeeft voor een speciale actie of promotie van HEALTHY FEST of voor het bijwonen van of deelname aan een evenement van HEALTHY FEST, als een Gebruiker een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met HEALTHY FEST, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als HEALTHY FEST Gebruikers de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op websites.

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening:

Gebruikers hebben met hun HEALTHY FEST ID toegang tot de Dienstverlening, en daarnaast kan HEALTHY FEST de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder HEALTHY FEST ID.

Aan de hand van het HEALTHY FEST ID en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de Dienstverlening, kan HEALTHY FEST bijhouden welk gebruik Gebruikers maken van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het HEALTHY FEST ID wordt bekeken.

Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele apparaten, kan het zijn dat in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat wordt doorgegeven aan HEALTHY FEST (denk bijvoorbeeld aan de app voor buienradar.nl om de lokale weerverwachting te kunnen doorgeven).

HEALTHY FEST maakt daarnaast gebruik van cookies (zie hierna) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening.

Van derden:

bijvoorbeeld als een Gebruiker of een andere bezoeker van een HEALTHY FEST website sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienstverlening, kan HEALTHY FEST bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals Facebook, Twitter en Google+.

HEALTHY FEST kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening.

HEALTHY FEST maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en websites in kaart te brengen en te analyseren.

Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van de Gebruiker voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. 

4.Cookies

Wat zijn het:

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van HEALTHY FEST kunnen worden geplaatst op de Apparaten van Gebruiker.

Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op zijn of haar HEALTHY FEST ID.

Ook van andere bezoekers van de websites van HEALTHY FEST (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites.

Er zijn verschillende soorten cookies.

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de Dienstverlening worden uitgelezen.

Voor zover HEALTHY FEST met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt HEALTHY FEST:

HEALTHY FEST plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn HEALTHY FEST ID.

Daarnaast maakt HEALTHY FEST gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites en de Dienstverlening te analyseren.

Deze derden plaatsen ten behoeve van HEALTHY FEST ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe Gebruikers de Dienstverlening gebruiken.

Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaats zullen worden vanuit de websites van HEALTHY FEST, door HEALTHY FEST zelf of door anderen. Zo nodig zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

Cookies van andere partijen:

Cookies van derde partijen worden door derde partijen op uw Apparaten geplaatst, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van HEALTHY FEST. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ kunnen cookies plaatsen via de websites van HEALTHY FEST.

Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van HEALTHY FEST kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing.

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd:

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen.

De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser.

Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt.

Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Dienstverlening geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienstverlening of de Dienstverlening.

5.Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

HEALTHY FEST verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en HEALTHY FEST ID:

HEALTHY FEST bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het HEALTHY FEST ID of een promotionele actie.

Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.

Betaalgegevens:

als er een betaling moet plaatsvinden, laat HEALTHY FEST – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienstverlening (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst:

HEALTHY FEST kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. HEALTHY FEST mag deze informatie tonen op de websites of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienstverlening te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content:

HEALTHY FEST houdt bij welke Content wordt opgevraagd met behulp van cookies en/of het HEALTHY FEST ID van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Content en de Dienstverlening:

HEALTHY FEST kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en website-bezoekers maken van de Dienstverlening, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de websites bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over de app(s) van HEALTHY FEST:

Bij gebruik van de app(s) van HEALTHY FEST op een mobiel Apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat Apparaat worden vastgelegd. HEALTHY FEST kan ook het gebruikte type Apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem.

Informatie over de locatie van Gebruiker:

HEALTHY FEST kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload.

Informatie over reacties op e-mails:

Als HEALTHY FEST e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker:

bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

6.Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienstverlening te kunnen bieden:

HEALTHY FEST gebruikt bijvoorbeeld het HEALTHY FEST ID om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kan worden gebruikt om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen.

Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen:

bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienstverlening.

Om individuele voorkeuren te identificeren en de Dienstverlening en advertenties te personaliseren:

HEALTHY FEST streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor de Gebruiker.

HEALTHY FEST kan daarom de Content, inclusief advertenties op websites en in apps, aanpassen aan de voorkeuren van de Gebruiker en persoonlijke aanbevelingen doen.

Om dit te kunnen doen, houdt HEALTHY FEST een profiel bij op basis van het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die de Gebruiker opvraagt, om een beeld te krijgen van de vermoedelijke interesses van de Gebruiker.

Op basis van deze interesses kan HEALTHY FEST dan de Content, inclusief advertenties op HEALTHY FEST-websites en in apps, aanpassen voor verschillende groepen klanten.

Zo kan de Gebruiker bijvoorbeeld op basis van surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt andere advertenties te zien dan de categorie ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Voor toezending van nieuwsbrieven en acties:

HEALTHY FEST kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails).

Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden.

Voor anderen dan Gebruikers geldt dat HEALTHY FEST hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren:

HEALTHY FEST gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content.

Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Om misbruik tegen te gaan:

HEALTHY FEST verwerkt de informatie over de Gebruikers en het gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen.

Voor marktonderzoek:

HEALTHY FEST kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. HEALTHY FEST kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Naleving wet- en regelgeving:

informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op HEALTHY FEST rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

7.Met wie delen wij deze informatie

Binnen het HEALTHY FEST-concern:

De door u verstrekte gegevens worden door Healthy Fest B.V. mede verwerkt ten behoeve van Healthy Fest B.V en aan deze vennootschappen gelieerde ondernemingen.

Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot deze gegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers van HEALTHY FEST:

HEALTHY FEST kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, call center, incassobureau, marktonderzoeksbureau of de partij die in opdracht van HEALTHY FEST betrokken is bij de technische realisatie van een website of app).

Met andere partners van HEALTHY FEST:

in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om informatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken.

Daarnaast kan HEALTHY FEST voor marketingdoeleinden informatie verstrekken aan andere door HEALTHY FEST geselecteerde partners.

Daarvoor zal HEALTHY FEST eerst afzonderlijk toestemming vragen.

Met de autoriteiten en anderen:

in uitzonderlijke gevallen kan HEALTHY FEST gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als HEALTHY FEST daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

8.De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door HEALTHY FEST verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van HEALTHY FEST via e-mail, telefoon, post en/of SMS.

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op onze websites.

 9.Personen jonger dan 16 jaar

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben (minderjarigen), mogen zich uitsluitend met toestemming van een ouder of wettelijk voogd aanmelden als Gebruiker.

De ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Gebruiker dienen in het belang van de minderjarige Gebruiker dit privacy- en cookiestatement te lezen en kunnen in plaats van de minderjarige Gebruiker de rechten van de betreffende Gebruiker uitoefenen.

HEALTHY FEST raadt ouders of wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het gebruik dat een minderjarige Gebruiker maakt van de Dienstverlening en om dergelijke Gebruikers bewust te maken van het gebruik dat van hun persoonsgegevens kan worden gemaakt op grond van dit privacy- en cookiestatement.

 10.Beveiliging van informatie

HEALTHY FEST handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie over Gebruikers en bezoekers van de websites of apps dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluit HEALTHY FEST schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

 11.Links naar websites van derden

De Dienstverlening kan links naar websites van derden bevatten. HEALTHY FEST is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden.

Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

12.Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop HEALTHY FEST gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen worden gesteld aan de klantenservice van HEALTHY FEST. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op onze websites.

 13.Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

HEALTHY FEST behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement.

Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op de betreffende HEALTHY FEST-website of -app worden geraadpleegd.